เอกสารช่วงเช้า (09.00 - 12.00 น.)      
           
    Recurrent_trainning-doc1    
           
  เอกสารช่วงบ่าย (13.00 -16.00 น.)  
           
    Recurrent_trainning-doc2    
           
    Recurrent_trainning-doc3