//ปีใหม่ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สื่อสารระหว่างประเทศ) RTH Bangkok /GTS Thailand /อุณหภูมิ และ สภาพอากาศต่างประเทศ // ******* newyear //****** newyear
   
 
 
 
 
 
 
   
       
       
 
   
ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
RTH Bangkok
โทร. 02-3994596  Fax. 02-7446242